Tuyển bảo vệ Vĩnh Yên Cần gấp 20 Nhân viên bảo vệ ca ngày và tối

Tuyển bảo vệ Vĩnh Yên Cần gấp 20 Nhân viên bảo vệ ca ngày và tối

Tìm việc làm bảo vệ tại Vĩnh Yên, ứng tuyển bảo vệ tại Vĩnh Phúc. Đảm bảo thu nhập từ 6.5-10 triệu, có chỗ ở miễn phí. Công ty bảo vệ tại Vĩnh Phúc cần gấp

Tuyển dụng phúc yên: Cần tuyển 05 nhân viên làm bảo vệ kho hàng

Tuyển dụng phúc yên: Cần tuyển 05 nhân viên làm bảo vệ kho hàng

Tìm việc làm tại Phúc Yên, công ty bảo vệ An Ninh Phia Bắc tuyển dụng phúc yên, 05 nv bảo vệ kho hàng lương 5-6tr2, có chỗ ở, còn nhận hồ sơ đi làm ngay...